บทความ

ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่

ศาลพระภูมิเจ้าที่คืออะไร

        ศาลพระภูมิเจ้าที่ เป็นแท่นบูชาอย่างหนึ่ง สำหรับให้วิญญาณ พระภูมิเจ้าที่ หรือเทวดา ได้อยู่อาศัย พบได้ทั่วไปในประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา มีลักษณะเป็นบ้านหรือวิ

อ่านต่อ-->

ความเป็นมาเกี่ยวกับศาลพระภูมิ

        ศาลพระภูมิ คนไทยชาวสยามแต่อดีตกาล มีความเชื่อว่าตามฟ้า ดิน น้ำ ภูเขา ต้นไม้ และอาคารบ้านเรือน มีผีเจ้าที่เจ้าทาง ปกปักรักษาอยู่ ผนวกกับความเชื่อทางศาสนาพุทธ และพราหมณ์

อ่านต่อ-->